Heim

Etter 15 år som ein alternativ skule, har vi måtte ta den tunge avgjerda og avslutte den vidare skuledrifta. Elevane reiser dermed, for siste gong frå skulen vår og heim, no i juni.

Takk for fantastiske år til elevar, foreldre, tilsette og støttespelarar!

Trykk på tegnet for større bilde på videoen til høgre.


Då får du sjå og høyre meir om skulen vår >>

Velkommen til Midsund Montessoriskule sine nettsider


Skulen vår er som namnet seier, ein montessoriskule. Vi er ikkje ein konkurrent til den offentlege skulen, men eit spanande alternativ.


Krava til skule og læring er dei same som ved den offentlege skulen, men måten å lære på er meir praktisk vinkla. Maria Montessori, som har utvikla læremåtane, seier "Handa er hjernens reiskap". Det seier mykje om måten å lære på. Du kan lese meir om dette under fana "Pedagogikk"


På skulen vår skal fridom og respekt for andre gå hand i hand. Det er sjølvsagt ei utfordring og ein lærdom alle må få bruke tid på å tileigne seg.

"Hjelp meg å hjelpe meg sjølv"


Gjennom bruken av Montesssori-pedagogikken ynskjer vi å legge forholda til rette for at barna skal ha fridom og dermed kunne utvikle ein sterk og sunn personlegdom. Barns interesse og innlæringsevne varierer med alder og modning.


Pedagogikkens motto er ”Hjelp meg å hjelpe meg sjølv”. I dette ligg det at lærarane skal vere observatørar og rettleiarar. Dei skal legg tilrette slik at barnet sjølv skal bli i stand til å mestre. All unødig hjelp hindrar barnas utvikling og læring.


Derfor er det i skulen vår mykje praktisk arbeid som igjen gir god læring. Vi brukar naturen rundt oss, samarbeider med lokale krefter og har mykje materiell som gir praktisk læring. 

Skulematen er viktig


Elevane hos oss treng ikkje ta med matpakke.

Lunsjen; her er det barna som på omgang og i felleskap med ein lærar/assistent lagar og serverer. Ferskt brød og godt, sunt pålegg. Elevar og lærarar et lunsj i lag.


Barna er også med å rydder etter maten. Vi satsar på sunt og variert kosthald og har tema rundt mat slik som til dømes mat frå sjøen.


Ein lunsj i veka er varmmat og også her er elevane med å lage til.


Skulen har også frisk frukt som er tilgjengeleg for elevane inn i arbeidsøktene.